Students MTech (AI) 2021 – 2023

Anmol Asati

Guide : Soma Biswas

Anmol Garg

Guide : Prathosh A P

Apoorv Pandey

Guide : Sundeep Prabhakar Chepuri

Balaji Chundi

Guide : Gurunath Gurrala

Bhartendu Kumar

Guide : Kunal Narayan Chaudhury

Chennam Chaitanya

Guide : Yadati Narahari

Deepak Yadav

Guide : Parimal Parag

Dhruv Bhardwaj

Guide : Rajiv Soundararajan

Dibya Dillip

Guide : Pushpak Jagtap

Gummadi Vignan Kumar

Guide : Prasanta Kumar Ghosh

Gupta Rishabh

Guide : Pradipta Biswas

Gyanendra Singh

Guide : Gurunath Gurrala

Hiren Mahendrakumar Madhu

Guide : Ramakrishnan Ganesan Angarai

Jakka Pavan Santhosh

Guide : Andy Ruina

Kallam Udaykanthreddy

Guide : Chandra Sekhar Seelamantula

Kaushikkumar Hareshbhai Kukadiya

Guide : Yadati Narahari

Kaustuv Ray

Guide : Rahul Singh

Kushal Kanti Majumder

Guide : Bharadwaj Amrutur

Liyana Sahir Kallooriyakath

Guide : Soma Biswas

Mangal Deep Singh

Guide : Rathna G N

Manish Aradwad Satish

Guide : Rathna G N

Mohit Kumar

Guide : Sridharan Devarajan

Narendra Thiramdas

Guide : Soma Biswas

Nenavath Ganesh

Guide : Andy Ruina

Pagadala Krishna Murthy

Guide : Punit Rathore

Pogu Rahul Raju

Guide : Chandra Sekhar Seelamantula

Prashant Channappa Mural

Guide : Rathna G N

Pratyush Gauri

Guide : Rahul Singh

Pruthvik A

Guide : Bharadwaj Amrutur

Rishi Gupta

Guide : Prasanta Kumar Ghosh

Rohitaswa Sarbhangia Ee

Guide : Rajesh Sundaresan

Samrat Yadav

Guide : Prathosh A P

Sangeet M

Guide : Shishir Nadubettu Yadukumar Kolathaya

Saurabh Jaiswal

Guide : Shalabh Bhatnagar

Saurabh Shrivastava

Guide : Chandra Sekhar Seelamantula

Shah Adarsh Tushar

Guide : Sundeep Prabhakar Chepuri

Shah Rohan Girishkumar

Guide : Rajesh Sundaresan

Tejas Govind Indani

Guide : Santanu Mahapatra

Tejas Jain

Guide : Andy Ruina

Tsering Jorgais

Guide : Ramakrishnan Ganesan Angarai

Tushar Singh

Guide : Ramakrishnan Ganesan Angarai

Vaishnav K V

Guide : Aditya Gopalan

Vedpal Jangir

Guide : Sridharan Devarajan

Vijay Chaurasiya

Guide : Andy Ruina

Viltu Jujhajiya

Guide : Rathna G N

Vinay Rajeshkumar Thakar

Guide : Prasanta Kumar Ghosh

Scroll Up